Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Ort: Flera orter samtidigt

AB Svenska Tobaksmonopolet startade sin verksamhet den 1 juni 1915, efter beslut i riksdagen 1914, då staten behövde förstärka sina finanser. Det var främst pengar till försvarsindustrin och införandet av en pensionskassa som motiverade statsmonopolet. Tobaksmonopolet innebar att staten hade ensamrätt att i Sverige tillverka tobaksvaror.
Ett avtal mellan AB Svenska Tobaksmonopolet och staten ingicks 1915 och ett nytt avtal träffades den 1930 och som kom att gälla från 1 januari 1931.

År 1929 utlyser Svenska Tobaksmonopolet en tävling för anställda tjänstemän att föreslå namnet på ett nytt cigarrmärke, ett nytt cigarrcigarettmärke, ett nytt cigarettmärke och ett nytt röktobaksmärke. Vinnarna kommer att få 50 kronor var. Namnet skall vara svenskt.
Utfallet blev:
cigarr               MATADOR  vinnare Herr C.F. Nilsson,  SF (Stockholmsfabriken)
cigarrcigarett BRIO            vinnare Fru N. Erdheim, HK (Huvudkontoret)
cigarett            KARAVAN   vinnare Herr A.E. Geerling, SF
röktobak          MÄSTERS BLANDNING vinnare Herr E.G.A. Wallberg, SF

Inget av märkesnamnen kom att användas.

 

1932 bedrevs tillverkning vid 9 fabriker och försäljningskontor fanns på 16 orter.
Under andra världskriget infördes dessutom importmonopol.

År 1960 hade Svenska Tobaksmonopolet 10 stycken försäljningskontor. De låg i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Norrköping, Örebro, Gävle, Härnösand, Östersund och Luleå.

1961 upphävdes importmonopolet och 1967 upphävdes tillverkningsmonopolet.
AB Svenska Tobaksmonopolet (STM) ändrades till Svenska Tobaks AB (STA).
1992 förvärvar Procordia tändstickstillverkningen och lägger den under Procordia United Brands som året därpå byter namn till Swedish Match. 1994 införlivas tobakstillverkning i Swedish Match.

1999 avyttrar man cigarettillverkningen.

Se vidare under Artiklar i Övrigt-menyn samt under respektive fabrik, STM + ort.

 

 

 

Priskurant från 1920

 

Priskurant från 1920 

 

Fasad mot Rosenlundsgatan i Stockholm

 

 

 

 

 

 

Produkter

300, N:r 300
309
310, n:r 310
39:an Turk
403, n:r 403
481
482
75 år
76, n:r
Abbot´s
Abu Markúb, N:r 500
Accent N:o 1 Original
Accent N:o 2 Extra Light
Accent N:o 3 Menthol
Accent N:o 4 Kretek
Alba kork, n:r 438
Alba, n:r 437
Albatross, n:r 481
Amazonas, N:r 457
Ambrosia, N:r 60
Ameno, n:r 42
Amerikansk Tobak, n:r 584
Amigo Brasil n:r 52
Amiralen
Ankaret, n:r 569

Arab, N:r 416
Aridja, n:r 460
Aristokrat, n:r 124
Arizona
Armiro, n:r 413
Aromatica, N:r 54
Arvika Vapen, n:r 509

Atlantic
Aurora, n:r 144
B.B., N:r 484
Bahia, n:r 201
Bahia-Brasil Special, n:r 102
Bahia-Brasil, N:r 103

Balleroy
Ballongen, n:r 616
Baltic – cigaretter
Baltic – röktobak

Bellman – utgåva 2
Bellman Ballad
Bellman Bouquet
Bellman Brazil FlipTop
Bellman Cigarill
Bellman Evidencia, n:r 101
Bellman Light
Bellman Mini
Bellman Rondeur
Bellman Sefir, n:r 206
Bellman Serenad
Bellman Siesta
Bellman Special, n:r 17 E
Bellman Sweet
Bellman Tip
Bellman Ultra Light
Bellman, n:r 585

Bellman, n:r 16
Beneficio, n:r 34
Best Mixture (STM)
Big Ben
Bill King Size
Bill, n:r 443
Birds Eye (STM)
Björnen n:r 2, (STM)
Black and White, n:r 530
Blandad Virginia (STM)
Blend Blå (nr 195)
Blend Gula (prod. nr 190)
Blend Gula Super Long
Blend Kings
Blend Ultima
Blend Ultra
Blend Ultra Menthol
Blend, vita
Blend, vita Super Long
Blå 5 bröder (STM)
Blå Skeppet, n:r 543
Bob
Bohème, n:r 233
Bohème, n:r 86
Bolero, N:r 84
Bore, N:r 326
Borkum Riff (Whiskey)
Borkum Riff, Arvika
Borkum Riff, Black Cavendish
Borkum Riff, champagne
Borkum Riff, Cherry Cavendish
Borkum Riff, Cognac
Borkum Riff, Extra Mild cigarrett
Borkum Riff, filter cigarett
Borkum Riff, filter cigarett, whiskey
Borkum Riff, golden cavendish
Borkum Riff, light
Borkum Riff, Ultra Cool
Borkum Riff, ultra light
Borkum Riff, Whiskey Export
Bospor, N:r 463
Boston, n:r 448
Boy, N:r 467
Braganza, n:r 90
Brasileños (C.W. Obel)
Brasileños, n:r 14
Brema, n:r 65
Bremen, n:r 47
Bridge Royal, N:r 341
Bridge, N:r 315
Bridge, N:r 434
Brigg, n:r
Bris, n:r 85
Broadway Blend, n:r 433
Brussa, N:r 304
Buen Gusto Extra, n:r 114
Buen Gusto, n:r 99 (n:r 116)
Buffalo, N:r 306
Bulgar, n:r 445
Burley,n:r 517
Butlers Menthol
Butterfly, guld, n:r 440
Butterfly, n:r 441
Bästa Rappé
Cabaret
Café Creme
Café Creme Mild
Calmar Nyckel
Camillo, n:r 205
Caramela, n:r 44
Carat, N:r 481
Caravalla, N:r 518
Caravelle
Carlsson
Carmencita, N:r 458
Carolina Moss Rose
Casa Imperial, n:r 19
Casino, N:r 60.
Catch
Catch Mini (Blå)
Catch Mini Röd
Catchdry Licorice
Cavalla KS
Cavalla, N:r 472
Cecil
Chandeloupe 1:ma (STM)
Chandeloupe N:r 1 (STM)
Chandeloupe N:r 2 (STM)
Chandeloupe, n:r 606 (STM)
Chatull, n:r 871
Chessman, n:r 473
Chic, N:r 261
Cigarravfall N:r 1
Cigarravfall N:r 2
Cigarravfall, n:r 607
Cigarrettaffall, n:r 622
Cigarrettpapper (STM)
City Club, n:r 501
Club, n:r 22
Columbia. n:r 455
Comerciante, n:r 66
Comet
Commerce Filter
Commerce Filter MS
Commerce Filter (3-pack)
Commerce Lights
Commerce Menthol
Commerce MS (12-pack)
Commerce MS, (3-pack)
Commerce Plain
Commerce, moderat size
Commerce, N:r 311
Commerce, små, N:r 308
Comtesse, N:r 496
Concordia, n:r 65
Condor, n:r 31
Congress, n:r 499
Congress-Havanna, N:r 105
Consul, n:r 154
Consulado, n:r 30
Corolla, n:r 18
Corona Extra
Corona Lyx, n:r 111
Cornoa Mindre, special, N:r 106
Corona Mindre, N:r 107
Corona, N:r 178
Coronas i skrin, N:r 177
Cortéz
Cortéz Brasil
Cortéz Cigarillos
Cortéz Cigarillos Lights
Cortéz Cigarillos Refill
Cortéz Coronas
Cortéz Coronitas
Cortéz Coronitas Flip Top
Cortéz Coronitas Refill

Cortéz Grandes
Cortéz Long Panatellas
Cortéz Superiores
Crema de Cuba, n:r 70
Crest
Cross Cut, n:r 505
Crown Mixture
Cruz das Almas
Cuba N:r 1, n:r 207
Cuba, N:r 203
Cubana, N:r 92
Cut Plug, N:r 515
Daily Joy n:r 518
Dalkullan (STM)
Delfi, n:r 461
Deli special, n:r 25
Delikat STM)
Delikat, N:r 260
Denver
Dessert, N:r 88
Diplomat, N:r 26
Dixie, N:r 435
Don Baretto, n:r 52
Douglas, n:r 35
Dreadnought, n:r 502
Drott, n:r 108
E Bas Cigarillos
E Bas Senoritas
El Conde, n:r 105
El Cruzado, n:r 36
El Globo, N:r 13
El Mundo, n:r 1
El Noble, n:r 59
El Palcio, n:r 49
El Subido, N: 67
El Zelo, n:r45
Elegant
Engelsk Mixture
Epoca, n:r 29
Eros, n:r 231
Escort
Escort Extra Light
Escort Light
Estrella, n:r 93
Ettan Portionssnus
Ettan Portionssnus Light
Ettan, n:r 901
Evidencia, n:r 101
Expo, n:r 222
Expositionstobak, n:r 856
Express, N:r 2
Extra (Fina) Havanna, N:r 209
Extra 10:an, n:r 217
Extra Blandning
Extra Mixture, n:r 691
Extra Röktobak

Extra Snus nr 1
Extra snus
Extra, n:r 990
Extra Sweetscent, n:r 870Extrasex, n:r 205
Fabrikscigarrett, STM
Fairfax
Falken, n:r 38
Fandango, n:r 64
Fatima
Fatme, n:r 80
Favorit (C.W. Obel)
Favorit, n:r 232
Favorita, n:r 253
Felix Brasil, N:r 42
Fennia, jubileumsutställning
Fennia, N:r 312
Fennia, små, N:r 313
Figaro, n:r 40
Fin Rull, n:r 880
Final, N:r 483
Finess, n:r 77
Finest Durham, n:r 594
Finskuren Norsk Rull, n:r 573
Finskuren Rull, n:r 573 (574)
Fint Snitt
Fint Snus n:r 1, n:r 918

Flor Aromatica, No 61
Flor de Batavia, n:r 24
Flor de Brazil, N:r 62
Flor de Cuba
Flor de Cuba Mindre
Flor de Pinto, n:r 21
Flor de Santosa, N:r 56
Flor de Todos, n:r 57
Flor de Vallez, N:r 68
Flor Morena, n:r 69
Florida, N:r 305
Floris, n:r 43
Fokina, n:r 73
Follas, N:r 215
Four Kings, n:r 507
Frans Suell Atlantic
Frans Suell Bahia Brazil
Frans Suell, n:r 47
Galata, N:r 404
Galejan, N:r 72
General Portionssnus
General Portionssnus Light
General Portionssnus Mini
Generalsnus Light
Generalsnus, n:r 961
Gentleman Twist, n:r 852
Gentleman´s Mixture, N:r 508
Gisela, n:r 149
Glenn
Glenn Hard Top
Glenn LSF
Gloria Mundi, n:r 58
Golden Point
Good News
Gran Comercio, N:r 173
Granada
Grandiosa, n:r 20
Griffin (art.nr 235)
Gripen (cigarr) STM
Gripen (snus)
Gripsholm
Grovskuren Kentucky, n:r 651
Grovskuren Virginia, n:r 566,567
Grovsnus, n:r 951
Grovt portionssnus
Grovt Snus
Gröna Lacket, n:r
Gustaf V
Gävle Vapen, n:r 546

Göta Lejon, n:r 580
Göteborg, utställningscigarett
Göteborgs portionssnus
Göteborgs Prima Fint, n:r 930
Göteborgs Rapé No 2 Lingon (893)
Göteborgs Rapé White Portionssnus (874)
Göteborgs Rapé, n:r 923
Göteborgssnus, n:r 932
Habanera brun, n:r 422
Habanera vit, n:r 421
Hamilton cigaretter
Hamiltons blandning, N:r 503
Hamiltons Cigarettsnitt
Hamiltons Export Mixture
Hamiltons Light
Handhavanna, n:r 206
Hannibal, no. 251
Happy Days
Harset, N.r 410
Havanna Nr 2, N:r 204
Havanna Nr 3, N:r 200
Helmi, N:r 301
Helmi, N:r 401
Hjärter Dam
Hjärter Kung
Hobson Filter Menthol
Hobson Filter MS
Hobson Filter MS, Hard Top
Holiday, N:r 502
Holländare Grön, n:r 82
Holländare Röd, N:r 83
Hudson, N:r 405
Humbug, n:r 34
Hunter
Ideal, N:r 211
Idyll, n:r 5
Ikaros guld, N:r 450
Ikaros, N:r 449
Imperiales, N:r 174
Indian Brand, n:r 533
Indian, N:r 406
Industrial, n:r 53
Inside
Jagaren, N:r 520
Jockey Club,n:r 84
Jockey Tip
John Ericsson, N:r 115
John Silver Filter
John Silver Filter LS, hard top
John Silver, jubilee edition
John Silver, n:r 474
Jonas Alströmer, n:r 63
Jubilé, Gävle 500 år, n:r 410
Jubileumscigarill, Härnösand 400 år, 1585-1985
Jubileumscigarrett, Göteborg 300 år
Julbloss, n:r 239
Julbloss, n:r 240
Julbloss, n:r 241
Julbloss, n:r 242
Julcigarr 1929, N:r 95
Julfacklan, n:r 37
Julhavanna
Jungman Jansson, n:r 513
Jupiter

Justitierådet, N:r 66
Juwel, N:r 81
Jönköpingssnus, n:r 950
K.S.S.S. guld, n:r 461
K.S.S.S. kork, n:r 451
K.S.S.S. Nr 3, n:r 310
K.S.S.S. Nr 3, n:r 413
Kalmar Nyckel, n:r 530
Karlskronasnus, n:r 917
Karneval, n:r 100
Karpathos de Luxe, N:r 480
Karpathos, N:r 470
Karvad Bladtobak, n:r 539
Karvad Rökstång, ljus amerikansk, n:r 545
Karvad Rökstång, ljus, n:r 546
Karvad Rökstång, mörk, amerikansk, n:r 590
Katja, no.23
Kemal, N:r 446

Kent ,N:r 459

Kent Medium, N:r 464
Key West, n:r 12
Khediv, n:r
Kim
Kingsbury King Size
Kingsbury Mild  
Kingsbury Mixture
Kingsbury, n:r 538
Klubb (STM)
Klubb 102, N:r 414
Kolibri, N:r 216
Kosack, n:r 435
Krigsfångecigarett
Krim, N:r 316
Kronan Vit (894)
Kronan, lössnus (802)
Kronan, portionssnus (872)
Kronblandning, n:r 511
Kronprins Gustaf Adolf, N:r 488
Kronprinsessan Louise
Kuban 42, N:r 303
Kung Gustaf, hyllningscigarrett, N:r 400
Kungafondscigaretten, N:r 465
Kungl. Flottans Röktobak, n:r 509
Kungsblandning, N:r 519
Kurir, N:r 454
Kyrateli
La Concordia, n:r 65
La Confidencia, n:r 55
La France
La Grande, n:r 495

La Licenia, N:r 33
La Marca, n:r 15
La Medra, n:r 41
La Niña, n:r 97
La Pax, n:r 98
La Paz Wilde Cigarillos
La Perla, n:r 203
La Perla, n:r 96
La Planta, n:r 56
La Superba, n:r 28
Ladies Small, N:r 314
Lady Twist, n:r 858
Lagoon
Lance Hard Pack LS
Latakia Brand, N:r 504
Liberia. n:r 75
Lido

Lion Mixture
Ljus Amerikansk Rökstång, n:r 706

Ljus opressad Negrohead
Ljus Virginia, n:r 540
LP
Lyxcigarr, N:r 150
Mac´s Best Mixture, N:r 504
Magnet, n:r 3
Malmstens Rull. n:r 853
Manitou
Marca Selecta, N:r 210
Margareta, N:r 27
Marietta, n:r 220
Marin
Marin Blandning, n:r 559
Marin, N:r 56
Maritime
Matanzas, N:r 208
Maxima, n:r 25
Melange (STM)
Melba, n:r 411
Mellanrappé, n:r 941
Mercedes, N:r 39
Mercur, N:r 331
Mercur, N:r 452
Mexico
Micks Mint
Mignon, N:r 189
Minden
Minden Menthol
Mixture, N:r 541
Moderno, n:r 40
Modjo, N:r 12
Monopol, N:r 475
Monopolsnus, n:r
Montado, n:r 23
Mosaik, n:r 654
Moss Rose B, n:r 669
Moss Rose D, n:r 660
Moss Rose E, n:r 663
Moss Rose F, n:r 675
Moss Rose fin, ljus
Moss Rose H
Moss Rose N:r 1, ljus
Moss Rose N:r 1, mörk
Moss Rose N:r 2, n:r 666
Moss Rose N:r 3, (STM)
Moss Rose, n:r 544
Måsen, n:r 15
Mörkbrunt snus, n:r 982
Negresco
Negro Naturell, n:r 863
Negrohead n:r 804
Negrohead, n:r 810
Negrohead, n:r 813
Neptun, n:r 93
Nikotinsvag cigarrett, N:r 323
Niñas
Nobless
Norrlandsblandning (STM)
Ohio (STM)
Old Blend, N:r 505
Old Port Milds
Old Port Slims
Osorterade Cigarrer, N:r 44
Osorterade Havanna, n:r 155
Pacific
Pacific, King Size (art.nr 215)
Pacific, Long Size
Pallas, n:r 325
Pampas, n:r 252
Partagenos
Pax et Labor, n:r 46
Penny
Pepitas, n:r 201
Perfeccion, n:r 32
Perfekt, N:r 218
Perla Cubana, n:r203
Petit Corona
Phoenix, N:r 202
Picanell, N:r 861
Pilot
Pirs blandning, n:r 528
Point
Poker, n:r 432
Primerose, n:r 503
Prince
Prince Extra Lights
Prince KS
Prince Lights
Prince Lights Hård Pack
Prince LS, Hard top
Prince Röd
Prince Röd Hård Pack
Princés, n:r 143Probe
Proberaren, n:r 562,563
Puck, n.r 207

Pullman, n:r 460
Rallarsnus

Ray, N:r 468
Recado, n:r 10
Record Shag, n:r 529
Red Ribbon
Regatta, n:r 516
Remedios, n:r 104
Renommé
Rex, N:r ?
Richmond Club, n:r 527
Richmond King Size
Richmond, n:r 431
Right King Size

Right 100´
Right Maximum
Right Menthol
Right Ultra
Riks Blandning (1), n:r 522
Riks Blandning 2 (Mixture), n:r 523
Riks Negrohead, n:r 811 E
Riks Negrohead, n:r 814
Riks Rulltobak, n:r 759
Riks Rökstång, ljus, n:r 534
Riks Rökstång, mörk, n:r 533
Riks Shag 1, n:r 521
Riks Snus 1, N:r 1901 (Ettan)
Riks Snus 10, n:r 1930 (Göteborgs Prima Fint)
Riks Snus 11, n:r 1952 (Stjärnsnus)
Riks Snus 12, n:r 1961 (Generalsnus)
Riks Snus 13, n:r 1904, (Röda Lacket)
Riks Snus 2, n:r 1902 (Tvåan)
Riks Snus 3, n:r 1932 (Göteborgssnus)
Riks Snus 4, n:r 1950 (Jönköpingssnus)
Riks Snus 5, n:r 1951 (Grovsnus) 
Riks Snus 6, n:r 1982 (Mörkbrunt Snus)
Riks Snus 7, n:r 1914 (Skånesnus)
Riks Snus 8, n:r 1917 (Karlskronasnus)
Riks Snus 9, n:r 1923 (Göteborgs Rapé)
Rillo
Rillo Export
Rillo Extra Mild
Rillo Lights
Rinkaby-Havannan (STM)
Rio Brasil, n:r 213
Rio Grande, n:r 64
Rio, N:r 213
Ritz
Ritz, King Size
Robin Hood, N:r 466

Rodeo
Rolling
Rolling Light
Rolls Filter (art.nr 185)
Rolls Light Cigarettobak
Rose d´Or, n:r 63
Royal Hard Top
Royal, N:r 341
Royal, N:r 471
Royal, n:r 9
Rubens snus
Rull Naturell, n:r 868
Rulltobak, n:r 758
Ruter Kung
Röd Husar, n:r 571
Röda Lacket, N:r 904
Rött n:r 1
S S S GULD, N:r 461
S S S Kork, N:r 451
S.S.S. Kork, n:r 416
Sabino, n:r 4
Sana
Sandefjords cigarettsnitt
Santiago, n:r 206
Savoy
Schack
Seculum, n:r 37
Sevilla, n:r 8
Shag Virgina, n:r 678
Shag, ljus, n:r 681
Shag,mörk, n:r 684
Shagtobak, n:r 539
Sheriff
Siesta, n:r 58
Silva, N:r 55
Silver Point
Singapore, n:r 479
Skandia-Snus, n:r
Skepp Ohoj, n:r
Skipper, n:r 570
Skoal
Skoal Bandit
Skuren Brasil, n:r 562
Skuren Riks Rökstång, n:r 535
Skuren Rökstång, n:r 542
Skåne-Shag, n:r 540
Skånesnus, n:r 914
Slottscigaretter
Smokeless Whisky
Spader Kung
Sparkaren
Special, N:r 212
Sportsman´s Delight, n:r 510, 511
Stamboul, n:r 462
Standard, kork (STM)
Star light
Star Shag, n:r 531
Star, N:r 447
Stjärnsnus n:r 1 B

Stjärnsnus, n:r 952
Stockholms Snus Nr. 1 (N:r 909)
Stockholms Stadsfullmäktiges 75-årsjubileum

Stratego, n:r 7
Strengbergs Blå, N:r 51
Strengbergs Trea, N:r 48
Stockholmssnus, nr. 901

Stångtobak, n:r 713
Sunday
Superb, n:r 11

Superb, N:r 214
Svalan, n:r 57
Svenskt Exportsnus
Sweet Dublin
Sweetscent, n:r 870
Team
Texas, N:r 436
The Farmer, n:r 589
Tiedemanns Virgina (STM)
Tiger Brand, N:r 512, 513,514
Tiparillo
Tobaksavfall
Tre Ankare
Tre Ankare mini
Triumfo, n:r 50
Troja. N:r 320
Turk, n:r 416
Turkisk Cigarrettobak, n:r 506
Tvåan, n:r 902
Twist Naturell, n:r 851
Tärnan, N:r 49
Universum, n:r 17
Utskott, n:r 33

Utskott, n:r 204 (Havanna 2)
Utskottsvara, Flor de Brasil

Utskottsvara Santiago
Utskottsvara, Havanna 2
Utskottsvara, Puck
Utställnings-cigarr, 1923, STM
Utställningscigarretten, 1923, STM
van Baars Cigarillos

van Baars Club
van Baars Club Silvervit
van Baars Half Corona
Van Baars junior
Van Baars junior Extra Mild                                                                                                                                                                                                                                                                                                van Van Baars Panatella
Van Baars Perfect
van Baars senior
Van Baars Sortiment
Vasa, N:r 50
Vienna
Viktoria
Virginia BB, n:r 672
Virginia King
Virginia N:r 1, n:r 657
Virginia Rull, n:r 885
Virginia röktobak, n:r 538
Virginia, N:r 444
Vorstenlanden, N:r 87
Vuelta Mindre, n:r 110
Vuelta, n:r 109
Växjösnus
W
W B Cut
W, n:r 316
Westindia
Westindia (C.W. Obel)
Widar, n:r 6
Wilde Cigarillos
Windsor Mixture, n:r 520
Wings
Winner
Yankee
Yard
Åhus Havanna, N:r 22 (STM)
Örnen, n:r 91
Östan

 

Personkoppling

Greve Gilbert Hamilton

Henrik Gornitzka
Jean Nicou
Sven Sundberg
Pehr Olof Holsti

Wiberg, Birger