Nikotinsvag cigarrett, N:r 323

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett med nikotinfilter tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1945-1946. Pris 1946 var 1,20 kr för 10 st.

Denna cigarett blev ingen succé utan produktionen nedlades efter ett år.