Medicinskt snus?

Snus har huvudsakligen producerats av tobakstillverkare men det har även förekommit att läkemedelsbolag och apotek tillverkat snuspulver utan tobak men ofta med menthol.      

Läs mer

Tobaken i politikens tjänst

Redan tidigt kom tobaksmärken att spegla politiska och historiska personer och händelser. Det förekom såväl i Sverige som i andra länder. Med tanke på att många rökte så var tobakspaketen ett sätt att nå ut till folk.       Albanien      ...

Läs mer

Hotellcigarrer

Ett antal anrika hotell och restauranger i Sverige höll sig med egna cigarrmärken. Cigarrerna tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet.     Hedemora Stadshotell, rökmunstycke Grand Hotell i Helsingborg           Grand Hotell i Örebro       Hotel Continental i Stockholm   Ovanligt...

Läs mer

Några gamla tobaksaffärer

Här finns en del fina äldre kort och annonser på tobaksaffärer.     ENKÖPING   Enköpings Cigarr- och Tobakshandel, Kungsgatan 16 Fotograf: Johan August Pettersson, bild från Enköpings museum       ESKILSTUNA       Rinmans torg där Arbetarnes Cigarraffär låg i Eskilstunakurirens...

Läs mer

Armiro och dess kopior

Den finska firman Ph.U. Strengberg & Co hade ett cigarettmärke som hette Armiro. Märket blev mycket populärt och sålde bra i Sverige framför allt i Norrland. Företaget grundades 1762 i Pietarsaari (Jakobstad) i finska Österbotten tvärs över från Umeå.       Cigaretten Armiro, Jakajstad,...

Läs mer

Duke of Durham

Duke of Durham var ett populärt amerikansk cigarrettmärke på den svenska marknaden under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Företaget låg i Durham i North Carolina, USA. Ett flertal mindre nogräknade svenska cigarrettfabrikanter lät tillverka egna cigarretter som de lade i insamlade begagnade cigarrettpaket av...

Läs mer

Havanna II – en populär cigarill

År 1884 instiftades varumärkeslagen för att ge skydd åt olika produkter. Innan dess var det vanligt att samma namn på en produkt fanns hos olika tillverkare. Så långe varuhandeln var begränsad till närområdet var det inte något stort problem men i samband med industrialismens genombrott...

Läs mer

Chandelupe – populärt röktobaksmärke

1884 instiftades varumärkeslagen för att ge skydd åt olika produkter. Innan dess var det vanligt att samma namn på en produkt fanns hos olika tillverkare. Så långe varuhandeln var begränsad till närområdet var det inte något stort problem men i samband med industrialismens genombrott...

Läs mer

Statliga verk och tobak vid jubileer

  Idag skulle knappast något statligt verk fira sitt jubileum med att låta tillverka någon form av tobaksprodukt som jubileumsgåva. Men en gång i tiden gjordes det av Postverket och Televerket. Postverket grundades den 28 februari 1636 då det på rikskanslern Axel Oxenstiernas initiativ...

Läs mer

Oäkta barn, okända fäder och anonyma mödrar och fejkade föräldrar.

  När man söker i olika kyrkoböcker hittar man ofta uppgiften oäkta barn. Betydelsen av begreppet är rättsligt att barnet är fött utom äktenskapet. Föräldrarna är inte äktade. Många gånger var fadern okänd eller frånvarande men det kunde också vara par som levde tillsammans...

Läs mer

1896 års lockout

Ännu i början av 1890-talet hade fackföreningsrörelsen en svag ställning bland tobaksarbetarna. Medlemsantalet var sjunkande. Detta kom dock att drastiskt ändras 1896. I Sverige var den genomsnittliga ersättningsnivån 8 kr per 1000 st tillverkade cigarrer. I Göteborg betalades endast 6,50 kr för samma arbete....

Läs mer

Cigarrflickor som prostituerade

Sång med positiv ”En dam av ädel vandel / som står i tobakshandel / hon sjunger mellan kaggarna i Ljunglöfs mörka bod..” ”Jag är den unga rosen / som doftar friskt bland snus / konstapeln och matrosen / de vädra kring mitt hus” ”Så...

Läs mer