Medicinskt snus?

Snus har huvudsakligen producerats av tobakstillverkare men det har även förekommit att läkemedelsbolag och apotek tillverkat snuspulver utan tobak men ofta med menthol.