Armiro och dess kopior

Den finska firman Ph.U. Strengberg & Co hade ett cigarettmärke som hette Armiro. Märket blev mycket populärt och sålde bra i Sverige framför allt i Norrland. Företaget grundades 1762 i Pietarsaari (Jakobstad) i finska Österbotten tvärs över från Umeå.

 

 

 

Cigaretten Armiro, Jakajstad, var ett plagiat av finska Ph.U.Strengbergs populära cigarett Armiro. Strengberg hade sin huvudfabrik i Jakobstad vilket troligen fått stå modell för namnet Jakajstad. Man använde sig även av Ph.U.Strengbergs fabriksmärke.

Firman grundades den 8 mars 1899 under namn Jakajstads Aktiebolag (kapital 15.900 kr.). Styrelsen utgjordes av sjökaptenen Oskar Fredrik Hedborg, disponenten Karl Möller och tobaksfabrikören Carl Ludvig Broman (innehavare av Stockholms Nya Tobaksfabrik). Den senare avgick i augusti månad 1901 och ersattes av fabrikören August Svanbom. Fabriken, som var belägen Kvarngatan 3, nedbrann i slutet av 1901, varefter bolaget upplöstes.
Karl Möller, som sedan 1879, alltså före sitt inträde i bolaget, drivit en mindre cigarrettillverkning i Sundbyberg, övertog ensam rörelsen. Företaget, som den 4 januari 1902 inregistrerades under namnet Jakajstads Cigarettfabrik, K. Möller, drevs i mindre skala till 1908.

Det blev en rättslig strid om upphovsmannarätten som utföll till Ph.U.Strengbergs fördel.
“Denna illojala konkurrens måste stäfjas genom process, i hvilken Ph.U. Strengberg & C:s Aktiebolag afgick med seger i högsta instans. Emellertid väckte denna episod hos firmans ledning den tanken att genom en i Sverige förlagd särskild fabrik tillgodose den svenska konsumtionen” (Tobaksfabriken i Jakobstad 1762-1912, kap XIII, Helsingfors 1916)

Eftersom finska Armiro sålde bra i Norrland förlade Ph.U. Strengberg år 1903 sin filial i Härnösand.

 

 

År 1915 övertogs driften av Svenska Tobaksmonopolet som fortsatte tillverka Armiro fram till 1941.

 

 

 

Den finska firman A.S. Stepanoff i Tammerfors tillverkade ett mycket snarlikt märke under namnet Armira.

 

 

 

Den svenska fabriken Tobaksfabriken Skandinavien hade en cigarrett Cavalla slående lik Armiro.