1700-talet

 

1700-talet inleds med den svenska segern vid Narva men förbyttes snabbt i ökad press mot Sverige från Ryssland som attackerade och brände egendomar i Stockholms skärgård. Flyktingar strömmade till Sverige och 1710 kom pesten med en skuta från Estland. Inom ett halvår hade en tredjedel av Stockholms befolkning, närmare 20.000, dött i pesten. Det är också under 1700-talet som frihetstiden infaller och som paradoxalt nog är den tid då de flesta förbud införs. En del av förbuden var för att stimulera utvecklandet av en svensk produktion. Utländska fartyg förbjöds, i ett kungligt placat från 1724, att inför andra än det egna landets produkter och således utvecklades den svenska handelsflottan. Ostindiska kompaniet startades 1731 och handelsflottan sjudubblades under seklet. Den tilltagande protektionismen under hattarnas tid vid makten gav upphov till en omfattande smuggling genom förekomsten av höga skyddstullar och importförbud.

Det slog hårt mot detaljhandlarna men gynnade storköpmännen som i praktiken fick monopolställning. I protektionismens idé låg även att landet skulle vara självförsörjande och det satte fart på bland annat tobaksodlingen och här framträdde Jonas Alström som en av föregångarna och tobaksodlingen kom att äga bestånd till mitt 1964 då den sista odlingen i Åhus lades ned. Försöken att odla silkesmask för sidenproduktionens del gick dock sämre. De odlade mullbärsträden på ladugårdslandet i Stockholm frös ihjäl. Manufakturer utvecklades och textilmanufakturen var den största branschen. I Stockholm var det klädesfabriken i Barnängen som dominerade. För att skaffa arbetare användes ofta tvångsmedel och stora leverantörer av arbetskraft var Spinnhuset och Barnhuset. Stora grosshandlarfamiljer uppstod, Tottie, Plomgren, bröderna Arfwedson, Kierman, Apiarie och flera av dem gav sin in i tobaksbranschen. 1700-talet är det första sekel som tillåter fri tobakstillverkning även om det krävs tillstånd för att bedriva näringen. En rad spinnerier växte upp och de presenteras närmare under fliken tillverkare.