Litteraturlista

75-foreningen (jubileumsbok)
Glamann, Kristof
Danmark, 1950

Anteckningar om Frihetstidens politiska ekonomi
Arnberg, J.W.
Upsala, 1868

Antikt – gammalt och nästan nytt
Fredlund, Jane
ICA-förlaget, 1986

Arvika doftade Tigerbrand
Gerdin & Karlsen
Värmlands folkblad, 1998

Av utsökt tobak
Svenska Tobaksmonopolet
Wezäta, 1933

Bidrag till Svenska Handelns och Näringarnas Historia
Under senare delen af 1700-talet (akademisk afhandling)
Nyström, Joh. Fr.
Upsala, 1884

Blader av tobakkens historie
(J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik 1778-1978)
Sejersted, F. & Svendsen, Arnljot
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1978

Bromma-en kulturhistorisk vägvisare
Bolin, Edvard
Spånga Tryckeri AB, 1979

Bromma Hembygdsförening (Ljunglöf)
Årsskrift 1963
Skånska Centraltryckeriet, 1963

Bromma Hembygdsförening, (Ljunglöf)
Årsskrift 1980
Spånga tryckeri

Brännkyrka genom tiderna
Widegren, J.A.
Brännkyrka hembygsförening
Almqvist & Wiksells, 1941

Cigarettfabriken Frans Suell
Svenska Tobaks AB , tryckår saknas

Cigarrernas värld
Eriksson-Sjöberg m.fl
Carlssons, 1999

Den Goda Cigarren
Eriksson-Sjöberg, Lindfelt
Carlssons, 1999

De viktigaste Kulturväxterna
Elfving, Fredrik
Albert Bonniers förlag,1911

Den gamla goda tiden
Palme, Sven Ulric
LT-förlag 1970

Den svenska tobaksindustrin år 1908
M. Marcus (akademisk avhandling)
Isaac Marcus boktr.AB, 1911

Den svenska tändsticksindustriens historia
Cederschiöld – Feilitzen
Natur och Kultur,1945

Drottninggatan genom tiderna
Sjögren, Atrhur
Almqvist & Wiksells 1923

Då barnen var lönsamma
Olsson, Lars
Morgonrodnad, 1999

En gammal stockholmsfirmas historia (Ljunglöf)
Nordström, Ludvig
Bonniers, 1930

Famna livet
Ulfsäter-Troell, Agneta
Förlaget Ulfsäter 1991

Fataburen 1951
Nordiska museets årsbok

Fataburen 1957 (Julita)
Nordiska museets årsbok

Fataburen 1959
Nordiska museets årsbok

Fataburen 1966
Nordiska museets årsbok

Flanör i Stockholm
Knutsson, Johan
Nordstedts, 1977

Flit och flärd (Ljunglöf)
Wennerholm, Eric
Bonniers, 1971

Frans Suell Tobaksfabrik 1726-2002
Loewe, Walter
Austria Tabak, 2002

Från gamla tiders Karlshamn
E.G.Johanssons boktryckeri, 1958

Från skolan och gatan
Flodmark, Johan
AB August Rietz, 1921

Från Slussen till Hornstull
Liljeberg.E, Carlsson. K
Läseleket, 1989

Från vår merkantila och Industriella verld
Fredberg, C.R. A:son
D.F. Bonniers boktryckeri, 1897

Fägna & förnöja
Ericsson, Per
Junecopia, 2002

Förfalskningar av närings- och njutningsmedel
Landin, John
Verdandis småskrifter n:r 73
Bonniers, 1911

Försvinnande god
Ahlborn & Nilmander
Nordiska museéts förlag, 2001

Gamla Karlskronagårdar
Sven-Öjvind Swahn
Cygnus Förlag, 1962

Gamla Linköpingsgårdar
Skriftserie Nr 14:1
Kugelberg, Arvid
Östgöta Correspondenten, 1972

Gamla Linköpingsgårdar
Skriftserie Nr 14:2
Kugelberg, Arvid
Östgöta Correspondenten, 1973

Gamla Linköpingsgårdar
Skriftserie Nr 14:3
Kugelberg, Arvid
Östgöta Correspondenten, 1974

Gamla Linköpingsgårdar
Skriftserie Nr 14:4
Kugelberg, Arvid
Östgöta Correspondenten, 1975

Gefle stads historia
Fyhrvall, Oskar
Gefle-postens tryckeri, 1901

Gefle, Södra Kungsgatan
Johannesson, Karl Einar
Privat tryckt 1996 ?

Glimtar från det gamla Malmö (Frans Suell, F.H. Kockum)
Hans Villius
Malmö Ljustrycksanstalt, 1955

Gustaf II Adolf
Fryxell, Anders
Nordstedt & Söner, 1894

Göteborg 1860-1950
Flygare, Eddie
Grundlitz & Forsberg, 1996

Göteborg berättar
Öhnander, Bengt A.
Tre Böcker, 1989

Göteborg berättar mer
Öhnander, Bengt A.
Tre Böcker, 1990

Göteborgare 1923
Biografisk uppslagsbok
Brusewitz AB Förlag, 1923

Göteborgs hjärta, del I
Gulin, Sven
Eric Lindgrens boktryckeri, 1977

Göteborgs hjärta, del II
Gulin, Sven
Eric Lindgrens boktryckeri, 1978

Göteborgs Kalender 1857
Faksimiluppl.1970, Rediviva

Göteborgs köpmannaförening 1857-1957
Attman o Perslow
Isacsons boktryckeri 1957

Göteborgs äldre industri
Bodman, Gösta
Elanders boktryckeri AB, Göteborg 1923

Handel och vandel, tre generationer Suell
Bokholm, Rune
Atlantis, 2004

Hantverkare och fabriker inom svensk
Tobakshantering 1686-1915
Angelin, Erik
Nordisk Rotogravyr, 1950

Hantverksgårdar och köpmanhus
i det gamla Karlskrona
Sven-Öjvind Swahn
Cygnus förlag, 1969

Haparanda Stad 1842-1942
Odencrants, R
Almqvist & Wiksells, 1945

Holy Smoke
Infante, Cabrera
Faber and Faber, 1985

Hvilka faror medför tobaksbruket?
Silverskiöld, P Doktor
A.-B. Svenska Nykterhetsförlaget, 1908

Härnösands historia del III
Wik, Harald
Härnösands kommun, 1981

I Blickfånget
Kungl. Biblioteket, katalog nr 131
Kungl. Biblioteket. 1999

I pipans vänkrets
Jansson, Lindfelt
Carlssons, 2004

Industrimiljöer i Stockholm
Stockholms stadsmuseum 1980

Industrimiljöer i Stockholm
(Innerstaden)
Stockholms stadsmuseum 1979-80

Industrimiljöer i Stockholm
(Ytterstaden)
Stockholms stadsmuseum 1979-80

I tobakens högkvarter
Svenska Tobaksmonopolet
Wezäta, 1929

Jätten Nikotin
Nordstedt, H
SLN:s förlag, Göteborg (1950?)

Karlshamns Fabriks- och Hantverkarförening, 1847-1927
Weiss, Einar
E.G.Johanssons boktryckeri, 1928

Karlskrona
-en bebyggelseinventering
Abrahams boktryckeri, 1970

Katalog öfver industriafdelningen
Utställningen i Stockholm 1897
Centraltryckeriet, Stockholm, 1897

Kulturen 1938
Årsbok, Kulturen, Lund
Ohlssons boktryckeri, 1939

Kulturen 1987
Årsbok, Kulturen, Lund
Skogs boktryckeri, 1987

Kungsholmen Västra
Stockholms stadsmuseum 1991

Kungsholmen Östra
Stockholms stadsmuseum 1990

Kvarteret Tobaksmonopolet
Junhem, Inga
Svenska Tobaks AB, 1993

Kvarteret Träsket (Ljunglöf)
Från snus till försäkring
Rosell, Carl Magnus
Skandia 1981

Landala i ord och bild
Föreningen Gamla Landala pojkar
Göteborg 1963

Liten svensk historia om cigarrer och cigarriller
Loewe, Walter
Svenska Tobaks AB, 1996

Liten svensk cigaretthistoria
Loewe, Walter
Svenska Tobaks AB, 1992

Liten svensk historia om röktobak
Loewe, Walter
Svenska Tobaks AB, 1994

Liten svensk historia om snus
Loewe, Walter
Swedish Match, 1999

Livet förr
Fredlund, Jane
ICA-förlaget, 1981

Lunds stadskärna
Bevaringskommittén
AB Allehanda, 1981

Lust och lidande
Bergmark, Matts
Natur och kultur, 1956

Långban
Sjunnesson, Helene m.fl.
Värmlands museum m.fl
Bronells tryckeri, 1995

Malaria Urbana (akademisk avhandling om prostitution)
Lennartsson, Rebecka
Symposion, 2001

Malmgårdarna i Stockholm
Lindberg, Birgit
Liber, 1985

Malmö Stads Historia, del 4
red. Bjurling, Oscar
Berlings, 1985

Malmö Stads Historia, del 5
red. Bjurling, Oscar
Berlings, 1989

Minnen från en vistelse i Stockholm åren 1841-1845
Rouel, Francois
Östling & Berling, 1847

Münchens Bryggeri 1855-1910
Bring, Samuel E.
Almquist & Wiksell, 1935

Människor, landskap, varor & vägar
Mörner, Magnus
Atlantis. 2001

Något o Luktsnusets historia
Lärn, Ferd.
Rundqvists (1980-talet?)

Något om tobaksbruket
Walldén, N.A.
Joh. Nilsson tryckeri, 1897

Når Tiedemenn forteller
Eikeland, Seim, Prydz
Tell forlag, 1989

NÅS
Forslund. Karl Erik
Åhlén & Åkerlund, 1926

Näringsliv och kultur (R.Ljunglöf)
Blomqvist m.fl
Nordisk Rotogravyr, 1945

O.P.Moe & Son
Seland, Johs.
Paalgard, 1965

Olsson & Wright 1864-1964
Lindorm, Per-Erik
Nylén & Co Bokbinderi, 1964

Om tobak
Santesson, C.G.
Verdandis småskrifter 62-63, 1908

Om tobak i Sverige 1915-1965
(Jubileumsbok)
Svenska Tobaks AB 1965

Oskarshamn 1856-1956
Hofrén, Manne
Oskarshamnstidningen 1956

Ottos minnen
red. Matérn, Åke von
Norstedts, 2002

P.C.Rettig & Co, 1845-1945
Bahne, Eric
Tilgmann AB, 1930

Palats och kåkar I
Tidner, A
Bergvalls förlag, 1917

Palats och kåkar II
Tidner, A
Bergvalls Förlag, 1920

Petum Optimum
Loewe, Walter
Norma, 1990

Prisad planta
Junhem, Inga
Tobaks- och tändsticksmuseum, 2004

Priskuranter, N:r 1 1915 och framåt
Svenska Tobaksmonopolet

R. Faerch´s Tobaksfabrik 1869-1961
Holsterbro museum
Thomsen Bogtryg 1984

Råcksta Gård (Ljunglöf)
Forsgren, Nils
Vattenfall, 1984

Råtobak
Svenska Tobaks AB
Stil-Offset AB, 1975

S:t Eriks Bryggeri m.fl.
(Ed. Laurens “Le Khedive”)
Bring, Samuel E m.fl
Almquist & Wiksell, 1964

Se på Söder
Rydberg, Olle
Natur och Kultur, 1984

Skånes hembygdsförbund
Årsbok 1964
Skånska centraltryckeriet, 1964

Skånsk tobak
Skånes hembygdsförbund
Länstryckeriet, Kristianstad

Släkten Norraeus-Hansson-Hasselgren (tillägnad fru Hulda Mellgren)
Nycander, Oscar
Fritzes, 1917

Smoke Gets in Your Eyes
Thibodeau & Martin
Abbeville Press, 2000

SNUS
Sundling, Janne
Almqvist & Wiksell, 2003

SNUS
Sändh, Bengt
Nya Scand Book, 1992

Snuskungen (Ljunglöf)
Feurst, Hildingsson, Junhem
Tobaksmuseet, 1999

Stadgar för Kristianstads Läns
Tobaksodlareförening u.p.a.
Kristianstads Läns Tidnings Tryckeri, 1911

Stockholm 1897, del I
Dahlgren, E.W.
E.L.. Beckmans Boktryckeri, 1897

Stockholm 1897, del II
Dahlgren, E.W
J.Beckmans Förlag, 1897

Stockholm 1897, del III
Dahlgren, E.W.
J.Beckmans Förlag, 1897

Stockholmiana I-IV
Wrangel, F.U.
Nordstedt & Söner, 1912

Stockholmiana V
Wrangel, F.U.
Nordstedt & Söner, 1916

Stockholm på 1870-talet
Neuhaus, Heinrich, karta
Kartografiska institutet, 1954

Strengbergs 1762-1962
Nikula, Oscar
Tilgmann A B, 1962

Sundbyberg
Söderlind, Eva
Västergötlands tryckeri,1995

Svenska Cigaretter
Svenska Tobaksmonopolet
Wezäta, 1936

Svenska Folket, del II
Strindberg, August
Gidlunds förlag, 1985

Svenska Handelns och näringarnes
historia under de tre Carlarnes tidehvarf
A.W. af Sillén
Upsala 1871

Svenska Historien
Alander, P.G.
Skara, 1867

Svenska Tobaks Monopolet 1915-1940
(jubileumsbok)
Haeggströms, 1940

Svenska Tobaks AB 75 år, 1915-1990
Swedish Tobacco Group

Svenskar i krig 1914-1945 (Hamilton)
Gyllenhaal/Westberg
Historiska media, 2004

Svenskt Porträttgalleri del XXII
Gullberg, Hj
Tullbergs förlag 1906

Swartziska Friskolan
Warne, Albin
Östgöta Correspondenten, 1923

Sydvästra Vasastaden
Stockholms stadsmuseum 1987

Söder 700
Sankt Eriks årsbok 1987

Tobak
Svenska Tobaksmonopolet, 1954

Tobak, 1 Danskarne og Tobakken
Bardenfleth, Niels Gustav
Nyt Nordisk Forlag, 1992

Tobak, II Menneskene og Tobakken
Spannow, Karen Ellen
Nyt Nordisk Forlag, 1992

Tobak gennnem 150 aar, 1787-1937
(C.W.Obel, Danmark)
Petersens Hof-Bogtrykkeri, 1937

Tobak i 100 år
(R. Faerch Danmark)
Hansen, Sören
Bording bogtrykkeri 1969

Tobaksspinnarna
Loewe, Walter
Stockholmsmonografier, 1993

Tusen år i Europa, band 3
Harrison, Dick & Rodén, M-L
Historiska media, 2001

Vägen till Klockrike
Martinsson, Harry
Bonnier förlag, 1950

Västerås
Drakenberg, Sven
Bonniers,

Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet
Munthe, Arne
Nordisk Rotogravyr, 1959

Västra Södermalm från mitten av 1800-talet
Munthe, Arne
Nordisk Rotogravyr, 1965

Växjö-
-från forntida marknadsplats till nutida regioncentrum
Larsson, Lars-Olof, Petersson, Thorsten
Växjö Lions Club 1975

Multimedia

Begravda i Stockholm
Storstockholms Genealogiska förening
CD-rom

Gamla Stan under 750 år
B Wahlströms
DVD och CD-rom

Klara
Stockholms stadsarkiv
CD-rom

Register till Mantalsböcker 1800-1870
Stockholms stadsarkiv
CD-rom

Sveriges befolkning 1890
Sveriges släktforskarförbund
CD-rom

Sveriges dödsbok 1947-2003
Sveriges släktforskarförbund
CD-rom

Söder i våra hjärtan
Stockholms stadsarkiv
CD-rom