Liten svensk cigarillhistoria

  Cigarillen har under årens lopp haft en rad olika benämningar: Cigarrett Tabaccos Cigarrett utan papper Cigarrcigarrett Cigarrettcigarr Cigarill.   Den första kända svenska tillverkningen av cigariller gjordes av firman Hjertberg & Co. i Göteborg kring år 1870. Tillverkningen blev ingen framgång och nedlades...

Läs mer

Filtercigarrettens historia

  Filtercigaretten fick en större spridning några år in 1950-talet efter det att engelska och amerikanska forskarrön talade för en hälsofara vid rökning. Redan 1936 hade det lanserats en filtercigarett i Sverige, Sana, som tillverkades 1936-1941 och 1947-1958. Den innehöll ett nikotinabsorberande filter av...

Läs mer

Svenska Tobaksmonopolet

Riksdagen beslutade den 9 september 1914 att införa statsmonopol i Sverige på tobakstillverkning. Frågan hade utretts sedan 1903. Den 15 december 1914 utfärdades stiftelseurkunden för AB Svenska Tobaksmonopolet. Det statliga Tobaksmonopolet startade sin verksamhet den 1 juni 1915. Till en början förlades all fabrikation...

Läs mer

Liten svensk cigarrhistoria

I Europa var cigarren känd sedan Columbus resa till Amerika då man mötes av indianer rökandes cigarrliknande rökverk. I Spanien startas cigarrproduktion 1676 och 1734 står den Kungliga Cigarrmanufakturen i Sevilla klar. Här utspelar sig operan Carmen.   Cigarrens kända historia i Sverige börjar...

Läs mer

Tobakens poesi

År 1918 gav Albert Bonniers förlag ut en skrift kallad Poetens pipa Tobaksdikter och Tobaksrim samlade av Yorrick. Ursprunget var en pristävlan i Svenska Dagbladet, våren 1918. Temat var tobaksdikter. Havannalådan ”Cigarren tänds, och efter dagens strider går fantasien ut på lugna vatten där...

Läs mer

Om tobakshandeln på sön- och helgdagar (Tidn. Dagen 1897)

  Insändare, lördagen den 6 mars 1897 i den kristna tidningen Dagen.   Ordet fritt.   Om tobakshandeln på sön- och helgdagar.   Det är en obestridlig sanning, att vår tid karaktäriseras af en lika vacker som behjertansvärd humanitetssträfvan. Man kan spåra den överallt....

Läs mer

Något om myntsystemet och andra mått

I de avsnitt som handlar om tobakshistorien under 1700- och 1800-talet omtalas andra pengar än kronor och ören.   Mynt Myntsystemet under den tiden var baserat på myntets faktiska metallvärde. I daglig handel och i räkenskaper användes både daler silvermynt (d smt) och daler...

Läs mer

Liten tobaksordlista

Här presenteras en del ord som ofta återkommer i tobakshanteringen. En del ord har under årens lopp bytt betydelse. En del ord har tyskt, holländskt eller spanskt ursprung och kan ha fått betydelseförskjutningar senare. Skicka gärna in synpunkter eller nya ord som ni anser...

Läs mer