Något om myntsystemet

I de avsnitt som handlar om tobakshistorien under 1700- och 1800-talet omtalas andra pengar än kronor och ören.

 

Myntsystemet under den tiden var baserat på myntets faktiska metallvärde. I daglig handel och i räkenskaper användes både daler silvermynt (d smt) och daler kopparmynt (d kmt).

Myntfoten på den tiden var därför dubbel.

En daler silvermynt var detsamma som tre daler kopparmynt. Som mindre myntsort användes mark, öre och örtug.

 

Två daler silvermynt var lika men en riksdaler och det myntslaget användes främst i utrikeshandeln eller vid betalning av utländska legotrupper.

En riksdaler hade en silvervikt om 25.5 gram.

 

År 1873 ersattes riksdalern av kronan och där en riksdaler riksmynt motsvarade en krona.