Svenska Tobaksmonopolet

Riksdagen beslutade den 9 september 1914 att införa statsmonopol i Sverige på tobakstillverkning. Frågan hade utretts sedan 1903. Den 15 december 1914 utfärdades stiftelseurkunden för AB Svenska Tobaksmonopolet. Det statliga Tobaksmonopolet startade sin verksamhet den 1 juni 1915.
Till en början förlades all fabrikation till några av de inlösta fabrikerna.
Eftersom Svenska Tobaksmonopolet tog över en rad fabriker och produkter hade man första året ett utbud på 103 snusmärken.

1939 hade Svenska Tobaksmonopolet fabriker i följande städer:

Stockholm:
Maria Bangata-Rosenlundsgatan (Kv. Tobaksmonopolet)
(cigarrer, cigarrcigarretter, cigarretter,snus)
Malmö (f.d. F.H. Kockum)
(cigarrer, cigarrcigarretter)
Karlskrona
(snus)
Göteborg
(snus)
Södertälje
(cigarretter)

Arvika (f.d. P. Olsén)
(röktobak, tuggtobak)
Charlottenberg (f.d. Tiedemanns)
(tuggtobak)
Gävle
(cigarrcigarretter)
Härnösand (f.d. Ph. U. Strengberg)
(cigarretter, röktobak, snus)
I juli 1943 utökades tillverkningsmonopolet med ett importmonopol på engrosimport av tobak. De privata grossistimportörerna inlöstes av staten.
Under 1960-talet lades fabrikerna i Stockholm, Södertälje, Gävle och Nässjö ned.
Fabriken i Charlottenberg var då redan nedlagd och dess produktion flyttad till Arvika.
Fabrikationen koncentrerades till Göteborg, Arvika, Härnösand och Malmö.

År 1961 upphörde importmonopolet på tobaksvaror och AB Svenska Tobaksmonopolet ombildades till Svenska Tobaks AB.
1967 avskaffade riksdagen tillverkningsmonopolet och vem som helst kunde nu starta egen fabrikationen av tobaksvaror. Något större intresse visades dock ej.
1989 ombildas Svenska Tobaks AB till Swedish Tobacco Group AB.
Trubaduren Bengt Sändh var en av de som var tidigast ute när han startade sin snustillverkning. Senare har andra följt efter främst innan snusområdet.
Det anrika Fiedler & Lundgren som flyttade till Danmark vid monopolets tillkomst återvände tids nog och startade en fabrik i södra Sverige.