Tobakens poesi

År 1918 gav Albert Bonniers förlag ut en skrift kallad Poetens pipa Tobaksdikter och Tobaksrim samlade av Yorrick.

Ursprunget var en pristävlan i Svenska Dagbladet, våren 1918. Temat var tobaksdikter.

Havannalådan

”Cigarren tänds, och efter dagens strider
går fantasien ut på lugna vatten
där röken ringlar ljuvligt blå i natten
och livets scen för ögats inre skrider.

Det trollas fram en bild från svunna tider
då ej Kontrollen och ej Bratten
bestämt: I måsten vara två om ”kvarten”
som gjort att människan med sucken lider.

Väl an! Nu bistra tider hårdhänt råda
ty whiskyn sällsynt är långt mer än smöret
Ja, verklighetens värld är hotfullt sådan
Att intet gott därav mig synes båda
Dock tappas ej på något vis humöret
ty än finns trösten i havannalådan.

Columbus Watling

Ode till sällheten

Cigarren är fåfänglighet
och cigarretten är grus
men höjd från all förgänglighet
är gudagåvan snus

Men högre än jag skattar dock
att tobak tugga få…
att lägga in ett jädrans block
-ho glädes icke då!

Si, ungmön suger säll konfekt
och fröjdas åt en puss
men vi alla av Admas stolta släkt
vi valka lugnt vår buss

En riktig buss i nattsvart hål
-vad kan man önska mer?
Den eggar oss från hjässans svål
och allt till hälen ner

En buss förhöjer kindens prakt
och ger oss skön saliv
en buss har mer än annat makt
att göra sällt vårt liv

Men blir den dyr och tar den slut
nog vet jag, vad jag gör:
jag gångar bakom stugans knut
och hänger mig och dör

O.E.