La Pax, n:r 98

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.