La Pax, n:r 98

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.

Priset 1940 var 25 kronor för låda om
50 st., 12,50 kr för låda om 25 st.