La Paz

Tillverkas av: Bergman & Gösling

Cigarr tillverkad hos Bergman & Gösling i Stockholm.
1913 kostade 1000 st 100 kr.