Bergman & Gösling

Ort: Stockholm

John Bergman och Carl Gösling anmälde den 30 maj 1893 att de under firma Bergman och Gösling ämnade idka handel och den 8 december samma år utökades rättigheterna till att även omfatta cigarrfabrikation.
Under 1894 var adressen Kommendörsgatan 15, allm. tel: 571
Från och med den 8 juni 1895 var fabriken inregistrerad som cigarrfabrik med adress Nybrogatan 56 B. Redan 14 december 1895 avgick Bergman ur firman men hans namn kom att behållas i firmanamnet under hela dess existens.
1896 låg fabriken vid Bellmansgatan 12.

Fabrikationen flyttar 1897 till nybyggd fastighet vid till Brännkyrkagatan 45 (kv. Ormen större 14)och kvarstannar där tills företaget läggs ned.
Företaget var ej med på Stockholmsutställningen 1897 men tillverkade ett flertal porslinsfat (Rörstrand) i rektangulär form (c: a 10 cm ggr 15 cm). Motivet är det endast till hälften färdigbyggda Nordiska museet år 1897. Även motiv från Stockholms slott och Riddarhuset framställdes.

Fastigheten på Brännkyrkagatan 45 uppfördes 1887-1889 och redan innan det var klart påbyggdes fastigheten till två våningar.
Företaget är representant i Sverige för den finska firman Wiborgs Tobaks Fabriks AB samt för den tyska cigarettfabriken Kios i Dresden.
Som delägare upptogs den 9 juli 1896 Johan Emil Carlsson (f.1871).

År 1898 ägdes fastigheten på Brännkyrkagatan 45 av ingenjören Herman Atterberg boende på Scheelegatan 20 på Kungsholmen.
Innehavare av fabriken var John Emil Carlsson och Carl Gösling. Företaget hade då 1 verkmästare, 3 kontorsbiträden och 74 arbetare och arbeterskor.

År 1900 hade fastighetsägaren Atterberg flyttat till Karlshamn. Företaget hade som anställda: 1 reseombud, 1 kassörska, 2 lagerbokhållare, 1 verkmästare 74 arbetare och arbeterskor.
Årshyran för fastigheten var 1800 kr.
Den 28 April år 1900 övertog Emil Carlsson ensam hela firman.

1907 ansökte fastighetsägaren, bankdirektör Wilh. Carlsson om tillstånd för tillbyggnad av befintliga lokaler inklusive fabrikslokal på gården. Vid slutbesiktningen den 27 jan 1911 hade gathuset fyra våningar och gårdshuset tre våningar.

År 1910 var fastighetsägaren bankdirektör Wilhelm Carlsson i Huddinge. Företagets ägare var John Emil Carlsson. Personalen bestod av 1 verkmästare, 1 kassörska, 1 försäljare, 1 lagerhållare, 1 kontorsbiträde,3 springpojkar, 2 resande, 189 arb.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker. Kontoret flyttas då till deras gemensamma lokaler på Regeringsgatan 9.

Företaget inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.
Fabriken kvarstod Ännu år 1918 som Tobaksmonopolets cigarrfabrik n: o 4, Brännkyrkagatan 45.
Av faktura från 1908 framgår: allm.tel 35 74 och Riks.tel 24 88
Fastigheten påbyggdes med en femte våning och ombyggdes 1923-1924 till bostadshus vilket det fortfarande är.
Det mest kända märket var cigarrcigaretten Extrasex.
Karl Gösling ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna. (Område 19A4, nr 1027)

 

Produkter

Baronial
Ber-ing
Extra Sex
Extra Sex á 8 öre
Extra Åtta
Flor Emil
Juan Vargas
Kleine Bremer
La Hija de Ramoneda
La Paz
Mira, Bergman & Gösling
Monte Carlo
Pro Patria
U.D. (Utile Dulce)

 

Personkoppling
Bror C. G. Mellgren
Carl E.L. Gösling
John F.I. Bergman
Johan Emil Carlson
Birger Grönlund

 

 

 

 

 

 

 


Portaler, Bellmansgatan 12 kv. Ugglan Större f.d. Ugglan. 

 

Bergman & Gösling, Bellmansgatan 12

 

 

Bellmansgatn 12

 

 

Porslinsfat som reklam för Bergman & Gösling