Monte Carlo

Tillverkas av: Bergman & Gösling

Cigarr tillverkad av Bergman & Gösling i Stockholm.
Cigarrlådan rymde 50 st Clarocigarrer.
1913 års pris var 120 kr för 1000 st.