Mosaik, n:r 654

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1941. Såldes i paket och lösvikt.
1 kagge på 5 kg. kostade 42,50 kr år 1916.