Moss Rose B, n:r 669

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
1916 var priset för en 5 kg kagge 27,50 kr.