Pro Patria

Tillverkas av: Bergman & Gösling

Cigarr tillverkad av Bergman & Gösling i Stockholm.
Med bild av riksdagshuset i Stockholm.
1913 års pris var 100 kr per 1000 st.