Probe

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Lanserades som medelgrovt portionssnus 1994 av Gothia.
Smaksatt med whisky (Jack Daniels).
Relativt hög fuktighet.
Finns sedan 2001 även som lössnus.