Proberaren (Aspelin)

Tillverkas av: Aspelin T.A. tobaksfabrik

Kardustobak tillverkad av T.A. Aspelin