Aspelin T.A. tobaksfabrik

Ort: Stockholm

Den 29 januari 1810 övertog sockerbruksägaren Thomas Andreas Aspelin (1767-1836) Haquin Apelgrens tobaksfabrik,vid Brännkyrkagatan 15 (kv. Stenbocken 5) i Stockholm. I övertagandet ingick även fastigheterna Hornsgatan 32,uppfört i två våningar 1737 med tillbyggnad av en tredje våning 1861 och en fjärde våning 1871, Maria Trappgränd 7, uppfört 1762 och tillbyggt 1785 för utvidgning av tobaksfabriken.
1832 uppförde Aspelin en tvåvåningsbyggnad i hörnet av Bellmansgatan 5-Brännkyrkagatan 16 (Höga Loftet 2)
1839 uppfördes av Aspelin en lagerbyggnad i en våning vid Maria Trappgränd8/Brännkyrkagatan 17 (kv. Svalgången 4).
Övertagandet kostade 22.500 rdr banko. Företaget utvecklades till att bli en av landets största tobaksfabriker.

Thomas Andreas Aspelin avled 1836 på sitt säteri Dåvö i Munkstorp, Västmanland.
Bouppteckningen visade att han var en av Sveriges rikaste män med en behållning om 845.951 rdr bko. Förutom fastigheter i Stockholm och Dåvö ägde han även Svindersvik i Nacka.

Sonen Thomas (1803-1877) ärvde fabriken, som han var medintressent sedan den 8 mars 1827 samt övriga fastigheter. Fabriken var värderad till 8.000 rdr bko. Han ärvde även sockerbruket och Svindersvik. Han bodde med sin familj i Dauerska huset på Hornsgatan 29 (kv. Rosendal Större 21) som han också var ägare av. Den fastigheten var tidigare Christofer Polhems malmgård.
1840 hade han en tjänstekår om nio personer samt tre personer av högre rang varav “kontorsbetjenten” Wilhelm Hellgren var en av dem. Wilhelm Hellgren blev sedermera anläggaren av det som blev en av Sveriges största tobaksfabriker.

Thomas Aspelin ökade produktionen ansenligt och 1844 var det landets största tobaksfabrik. Huvudsakligen tillverkades röktobak och bland annat Ankaret, Ryktet och Dalkarlen var stora märken. Man tillverkade även snus men inte alls med samma framgång. Såväl Swartz i Norrköping och Ljunglöf på Norrmalm var större snustillverkare. Den Aspelinska tobaksfabriken hade en egen försäljningsbod vid Hornsgatan 64.
Såväl tobaksfabriken som sockerbruket gav stor avkastning och 14 augusti 1852 inköpte han på exekutiv auktion, på Blå Porten, för 463.500 kr av brukspatron Erik von Stockenström Fagersta bruk i Västmanland.

I februari 1851 misshandlades en pojke på Aspelins fabrik av en verkmästare. Pojkens pappa anmälde verkmästaren till polisen för misshandel. Polisen ansåg sig ej kunna ta upp någon anmälan eftersom misshandeln skett inomhus och de hänvisade till § 36 i Legohjonsstadgan som gav husbönder rätt att misshandla sitt tjänstefolk.
Misshandel betraktades då endast som brott om allvarlig skada uppstod. Legohjonsstadgan avsåg tjänstefolk men tolkades även som en företagares rätt gentemot anställda.
Pappan försökte då hänvisa till att verkmästaren var tysk och inte hade några rättigheter som avsåg svenska medborgare.

Tomas Aspelin bosatte sig med familjen i Fagersta herrgård kring 1860 och vid sin död 1877 efterlämnade han 2,5 miljoner kronor.
Sonen Kristian övertog Fagersta bruk.
Innan flytten till Fagersta hade Thomas Aspelin överlåtit tobaksfabriken och fastigheterna till oljeslagerifirman Brinck, Hafström & Co 1855.

(Se vidare Brinck, Hafström & Co, Stockholm)

Produkter

Ankaret (Aspelin)
Bikupan (Aspelin)
Dalkarlen (Aspelin)
Hoppet (Aspelin)
Kamelen (Aspelin)
Knaster Hamburg
Kuriren (Aspelin)
Kvarnen (Aspelin)
Känn på den tobaken (Aspelin)
Körkarlen (Aspelin)
Proberaren (Aspelin)
Ryktet
Ryttaren ?
Slaget vid Hogland (Aspelin)
Stockholms Wapen (Aspelin)

Personkoppling
Kristian Aspelin
Thomas Andreas Aspelin
Thomas, d.y. Aspelin
Wilhelm Hellgren