Slaget vid Hogland (Aspelin)

Tillverkas av: Aspelin T.A.

Kardustobak tillverkad av T.A. Aspelin med motiv från sjöslaget mellan Sverige och Ryssland den 16 juli 1788. 300 svenskar och 600 ryska sjömän dödades och ingen vann slaget. Slaget varade i sex timmar.