Skånesnus, n:r 914

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt snus tillverkat mellan 1919-1985.
Tillverkades ursprungligen i Karlskrona och således företrädesvis i södra Sverige.

1939 års pris var 36 öre för en dosa om 100 gram.
1952 var priset 71 öre för en 50 grams förpackning.