Skåne-Shag, n:r 540

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Shagtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1936-1941.
Tillverkades endast av svensk tobak. Då det blev brist på svensk tobak ställdes produktionen in.