Skuren Rökstång, n:r 542

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i två omgångar.
1924-1941
1947-1969