Skuren Riks Rökstång, n:r 535

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Flaketobak, pressad och skuren i sammanpackade skivor. Tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1944-1946.
Priset var 3,50 kronor för 50 gram år 1946.

Namnet byttes 1947 till Skuren Rökstång vilken även funnits 1924-1941.
Kom i plastficka 1957.

Bland ljus- och mörk virginiatobak.