Aspegren, Jöns

Ort: Stockholm

Tobaksspinnaren Jöns Aspegren hade den 25 juni 1726 beviljades privilegium att i intressegemenskap med handelsmannen Henning Mathias Schaar bedriva tobaksspinneri i Ystad.
De tycks aldrig kommit till stånd.
Istället flyttar Jöns Aspegren efter några år till Stockholm och blir tobaksspinnare hos Elisabeth Hult d.y. vid Hornsgatan mot en årslön om 120 dlr kmt.
Jöns Aspegren avled 1733 och hans änka, Magdalena Risander, fick den 18 oktober 1733 tillstånd att i Stockholm åter uppta och utnyttja hans halvpart i det Schaarska privilegiet.

Rättigheterna överläts den 14 januari 1738 på Anders Kihlman, f. kring 1691, som tidigare varit boddräng vid Hults tobaksspinneri.
År 1740 bestod manufakturens utrustning av sex spinn-, två rull- och ett karvbord samt fem pressar. Åren 1740-1760 var detta företag ett av Stockholms största inom branschen. Det var beläget i egen fastighet i kvarteret Ormen större n:o 55 vid nuvarande Hornsgatan 54.
Fastigheten och tobaksspinneriet ödelades helt vid den stora eldsvådan som 1759 drabbade en stor del av Maria Magdalena församling.

Efter Anders Kihlmans död i slutet av 1760-talet drevs rörelsen av hans änka Magdalena. Efter några år kom företaget på obestånd och privilegiet övergick den 28 augusti 1771 på den tidigare verkmästaren vid Anders Nordströms spinneri, vallonättlingen Peter Douhan.
Peter Douhan ägde två fastigheter i kvarteret Flygaren på Norrmalm. Hörnhuset vid ”Badstufvu Gatan och Trebacklånggatan n:o 18 (nuv. Sveavägen 72-Tegnérgatan 18) med åbyggnad och hörnhuset Luntmakare- och Trebackalånggatorna (nuv. Luntmakaregatan 57-Tegnérgatan 16).
På 1780-talet hade han en försäljningsbod i det Hovingska huset i kvarteret Kurland 21 vid Drottninggatan.

Peter Douhan avled vid 77 års ålder år 1804 men hade redan den 19 februari 1798 överlämnat privilegiet till ”handlanden av judiska nationen” Emanuel Meyer och dennes son Efraim båda från Schwerin.
Tillverkningen upphörde år 1800.