Ryttaren ? (Aspelin)

Tillverkare: T.A. Aspelins tobaksfabrik

Kardustobak med oklart namn. Eventuellt Ryttaren