Knaster Hamburg (Aspelin)

Tillverkare: T.A. Aspelins tobaksfabrik

Kardustobak