Stockholms Wapen (Aspelin)

Tillverkas av: Aspelin T.A.

Kardustobak tillverkad av T.A. Aspelin i Stockholm