Stockholms Snus Nr. 1 (N:r 909)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tidigare tillverkad hos Kockum i Malmö i början av 1900-talet. Ingick i Förenade Svenska Tobaksfabrikers sortiment och därefter i Svenska Tobaksmonopolets sortiment.
År 1916 i fyra olika förpackningsstorlekar med beteckningen 1042-1045.
År 1916 fick det nummer 909 men lades därpå ned.