Stjärnsnus, n:r 952

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Ursprungligen tillverkat av Frisk & Co. i Hudiksvall under namnet Stjärnsnus n:r 1 B.
Svenska Tobaksmonopolet övertog tillverkningen 1915 och 1916 ändrades namnet till enbart Stjärnsnus.

Tillverkat av STM 1915-1916
samt 1919-1998. Tillverkning förlades av Svenska Tobaksmonopolet till dess fabrik i Härnösand.
Finkornigt och aromatiserat snus som huvudsakligen sålts längs Norrlandskusten.

1921 var priset för 100 gram, 50 öre.
1952 var priset 3,75 kr. för paket om 250 gr., 1,50 kr. för ask om 100 gr. samt 75 öre för ask om 50 gr.