Stjärnsnus n:r 1 B

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Ursprungligen tillverkad av Frisk & Co. i Hudiksvall.
Övertogs 1915 av Svenska Tobaksmonopolet och tillverkades endast under 1915.
Tillverkades efter 1915 under namnet Stjärnsnus.