Ahlstrand. J.E., Stockholm

Ort: Stockholm

J.E. Ahlstrand, f. 1814 startade en cigarrtillverkning i Kristianstad 1838 som utökades med tillverkning av snus och röktobak 1839.
1844 flyttade verksamheten till Växjö men den 30 juni 1846 fick han tillstånd att tillverka cigarrer i Stockholm.
Den obetydliga rörelsen låg vid Lilla Nygatan 18 i Gamla Stan och nedlades redan samma år.