Proberaren, n:r 562,563

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.
Tidigare tillverkad av P.C. Rettig & Co