Flor Emil

Tillverkas av: Bergman & Gösling

Cigarr tillverkad av Bergman & Gösling i Stockholm.

Priset var år 1913, 150 kr för 1 000 st.
Fabriken ägdes sedan år 1900 av Emil Carlsson. Oklart om cigarrens namn anspelar på honom.