Flor Maxim

Tillverkas av: Lunds Cigarr- och tobaksfabrik

15-öres cigarr från Lunds Cigarr- & tobaksfabrik