Lunds Cigarr- och tobaksfabrik

Ort: Lund

Den 26 maj 1888 upptogs sonen Carl August Jönsson som delägare i faderns tobaksfabrik. Fabriken som tidigare haft namnet L. Jönsson & Co. fick nu namnet Lunds Snus- Tobaks- och Cigarrfabrik.
Carl August ändrade sitt släktnamn till Carlsenius och han drev från den 12 juni 1891 ensamt företaget och den 29 december 1898 ändrades namnet till Lund Cigarr- och Tobaksfabrik.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.
Företaget låg vid nuvarande Lilla Fiskaregatan 14 (tidigare nr 8)(kv. Sankt Jakob 11 (322B)).
Gathus och flygel byggdes 1879 och gårdshus byggdes 1879 och 1894.
Byggherre 1879 var Lars Jönsson och 1894 Carl August Jönsson.
Byggnaden finns kvar och är byggd i två våningar i klassicerande stil.
Rikstelefon: 67
Telegramadress: Tobaksfabriken

I produktionen fanns bl.a:

Cigarrerna:
Silvia
Key West
Danneman
Diana
Triumph
Strix
Asilo
El Gusto
Perla la Cuba
S:t Felix
Columbus
Swerker
Es. Tegnér
Eos
El Condor
El Toro
Luna
Cyrilla
Bästa Sorten
Imperator
Celestial
Flor de Perano
Coffea
Jovial

Cigarr-cigarett:
C.C. á 6 öre (1901)
José Morales
Eminentes de Rotschild
Halloh
Cosmo
Pikant
El Duo

Cigaretter:
Acca 16 kr 50 öre á 1000 st (1908)
C.M. 15 kronor á 1000 st (1908)
Mufti
Brand
Mosquetarie 47
Kismet
Apis
La Noblesse
The Flower of the Orient

Röktobak:
Lunds Vapen
Kuckelikutobak
För Qvällsqvisten
Skånes Vapen
Ärligt och Godt
Infanteristen

Snus:

Gentleman Snus

Priskurant från 1908 anger att man fått högsta utmärkelser vid utställningar 1895 samt 1907 i Lund.

 

Produkter
Flor Maxim
Jovial
Lunds Wapen
Strix

 

 

 

Personkoppling
Lars Jönsson