Lunds Wapen

Tillverkas av: Lunds Cigarr- och tobaksfabrik

Kardustobak från 1890 tillverkad av Lunds Snus-, cigarr- och tobaksfabrik.