Flor de Vallez, N:r 68

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1960

1916 var priset 15 kronor för 50 st.
1929 års styckepris var 25 öre.
1940 var priset 15 kr. för låda om 50 st.
7,50 för låda om 25 st. samt 3 kronor för ask om 10 st.