Flor de Todos, n:r 57

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1918.
Priset 1916 var 20 kronor för 100 st.