Flor de Santosa, N:r 56

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad 1915-1918 av Svenska Tobaksmonopolet.
Priset var 10 kr för 15 st 1916.

N:r 56 övertogs senare av cigarren Marin.