Bergman, Julius

Ort: Stockholm

Julius Bergman hade tidigare drivit kardfabrikation. Han erhöll den 22 augusti 1844 tillstånd att bedriva cigarrtillverkning.
Rörelsen var belägen vid Stora Badstugatan 33 (nuvarande Sveavägen) och nedlades redan samma år.