Bergman, V

Ort: Stockholm

V. Bergman drev 1851 en cigarrtillverkning, som var belägen vid Skinnarviksgatan 10 och 12 (nuvarande Lundagatan).
Den obetydliga rörelsen nedlades samma år.