Bergqvist & Co.

Ort: Stockholm

(se även Wilhelmi, Diedrich. Stockholm)

1771 övertog Carl Erik Bergqvist (f.1742) det företag som startats av Diedrich Wilhelmi.
Tobaksmanufakturen drevs nu i kvarteret Trollhättan 85-86 vilket motsvarande nuvarande Herkulesgatan 2,4 och Regeringsgatan 13.
Bergqvist adlades och fick utökade arbetsuppgifter inom statsförvaltningen och överlät 1780 sin andel av företaget till kompanjonen Wägsten enligt resolution av den 14 juni samma år.

Produktionen minskade under de närmaste decennierna och den 27 oktober 1810 övertog kommissarien vid nummerlotteriet, Chr. Grahn, privilegiet.1803 avled Johan Wägsten vid 78 års ålder och var då sedan några år tillbaka närmast blind.
I bouppteckningen ingick fastigheten i kvarteret Bryggaren n:r 6 i hörnet av Apelbergsgatan och Målargränd. (Nuvarande Apelbergsgatan 53 och Målargatan 7). I den fastigheten hade fabriken varit belägen.
Johan Wägsten var ogift och efterlämnade inga kända släktingar och han hade testamenterat hela kvarlåtenskapen åt mamsell Catharina Ahlroth som ”med trohet och flit hade biträtt honom” i hans tobakshantering.
1802 erhöll hon själv privilegium på att driva tobaksfabrik men hon avled 1808, 58 år gammal, utan att rättigheterna utnyttjats.

Den 26 maj 1803 övergick privilegiet till överinspektören vid tullverket Johan Hoffgardt (1745-1811), gift den 26/7 1796 med Elisabeth Constantina Nilsson. De bodde i Klara församling.
Johan Hoffgardt var ingen yrkesman inom tobakshanteringen utan överlät företagets skötsel till en bokhållare och en vaktmästare som tillsammans bedrog honom på över 2.000 rdr.
För att kunna rädda en del av sitt kapital överlät han företaget enligt resolution den 16 juni 1807 till Simon Petrus Renberg som i tio års tid varit anställt hos tobaksfabrikören Petter Helin Pettersson i Stockholm.
Simon Petrus var gift med Petter Helins brorsdotter Magdalena Helin Josephson.

Fabrikationen bedrevs i egen fastighet i kvarteret Ormen 23-28 i Katarina församling (nuv. Mariagränd 3-5 och Katarinavägen 2).
År 1813 uppgick det Renbergska spinneriet i Petter Helin Petterssons tobaksfabrik.

Personkoppling
Carl Erik Bergqvist