La Paz Wilde Cigarillos

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaks AB från 1980.
Hette tidigare bara Wilde Cigarillos.