La Perla (Rubens)

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Cigarrmärke hos Rubens Tobaksfabrik