Ruben, L.M. & C:o

Ort: Karlskrona

Företaget grundades 1876 under namnet Ludwig Moritz Ruben & Co.
Grundarna var bröderna Ludwig och Anton Ruben. Fabriken byggdes på deras tomt på Ölandsgatan 5.
Fabrikens tidigare resande, Wilhelm Hjalmar Qvarfott, inträdde 1886 som delägare och firmanamnet ändrades den 3 maj 1886 till Rubens Tobaksfabriksbolag.

Den 7 april 1893 fastställdes bolagsordningen och aktiekapitalet utgjordes av 300 000 kr. Det utökades 1902 till 420 000 kr.
I styrelsen fanns då bröderna Ruben och Hjalmar Qvarfott. Under deras ledningen växte företaget till att bli en av landets största tobaksfabriker.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och 1915 inlöstes det av Svenska Tobaksmonopolet som under lång tid använde fabriken som snusfabrik.

En faktura från 15 februari 1901 visar följande beställning:

7 kg Snus, Sjöbohms Bl äkta 1,04 kr/kg
5 kg tuggtobak, Negrohead k A 1,89 kr/kg
200 gr röktobak, Godt & Uppriktigt
1:15 kr/kg
100 st Cigarrer, Amigos 22 kr/1000 st

1911 var telefonnumret: 142 och telegramadressen: Rubens tobaksfabrik.
Adressen var Drottninggatan 48.

Företaget hade under 1890-talet ett nederlag i Kalmar vid Storgatan n:r 15, tel: 162.
Man hade även nederlag vid samma tid i Oskarshamn och Borgholm.

 

Cigarr eller cigarill från Rubens fabrik. Oklart vad produkten hette.

 

Produkter

Björnen
Certificado
Don Alberto
Don Filipo
Excelsior Shag
Flor Unitas
Gefle Wapen
Hollandsche Sigaren
Hoppet (Ruben)
Jemtlands jägare
Jernvägen
Jönköpings Rapé
La Perla
Odalmannen
Philip Hamerton
Richmond (Rubens)
Rubens paketsnus

Rubens snus
Rödt n:r 1
Sjöbohms Äkta Blandning
Triumf

Personkoppling
Anton Ruben
Jerachmiel Moses Ruben
Ludwig Moritz Ruben
Ragnar Molander
Wilhelm Qvarfott

 

Rubens fabrik på Ölandsgatan 5 i Karlskrona

 

 

Bostadsfastigheten till vänster med ingång från Drottninggatan. Fabriken på Ölandsgatan

Kontorsbyggnaden låg till höger inne på gården.

 

 

 

 

Gårdsbyggnad på Rubens Tobaksfabrik

 

 

Rubens magasin i kvarteret Palander

 

 

Bilden visar fasaden mot Ölandsgatan. Drottninggatan är runt hörnet.

 

Familjen Rubens bostadsfastighet. Drottninggatan till vänster och Ölandsgatan till höger.