Don Filipo

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Cigarr tillverkad av Rubens Tobaksfabrik i Karlskrona.