Don Baretto, n:r 52

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1930-1942.
Priset var 1940 15 kronor för 50 st och 1,50 kr för 5 st.